Lehrer / Schüler

Lehrerinnen an unserer Schule

Klasse Lehrer
 1.  
2a  
2b  
3.  
4.   
   
   

Weitere Lehrerinnen an unserer Schule:

Schulleitung: Cornelia Waldenberger

Religion: Kerstin Barhammer, Gertraud Mühlmann

Schüler/innen an unserer Schule

Klasse Knaben Mädchen Gesamt
1. 8 10 18
2a 4 9 13
2b 7 6 13
3. 9 9 18
4.  11 9 20